Vous avez des questions ?

+33 6 71 86 94 48

Calendrier annuel des activités / Roczny harmonogram zajęć

 

CALENDRIER 2021-2022 / KALENDARZ 2021-2022
Les activités proposées par l’Ecole Maternelle Polonaise se déroulent suivant le calendrier annuel ci-dessous. Les cours ont lieu le samedi matin de 09h15 à 12h00 à l’exception des vacances scolaires et des jours fériés (voir les dates des vacances). Dans certains cas, les cours peuvent être déplacés ailleurs ou bien se dérouler à l'extérieur.

Harmonogram zajęć w Przedszkolu Polskim w Lyonie jest przedstawiony poniżej. Zajęcia odbywają się w sobotę rano od 9:15 do 12:00  z wyjątkiem ferii i wakacji szkolnych oraz świąt (patrz daty wakacji). W niektórych przypadkach, zajęcia mogą być przeniesione lub odbywac sie w terenie.
CALENDRIER - ECOLE MATERNELLE POLONAISE DE LYON / KALENDARZ - PRZEDSZKOLE POLSKIE W LYONIE
Mois Samedi travaillés / Soboty pracujące
Septembre 18, 25
Octobre 2*, 9, 16, 23
Novembre 13, 20, 27
Décembre 4, 11, 18
Janvier 8, 15, 22, 29
Février 5, 12
Mars 5, 12*, 19, 26
Avril 2, 9
Mai 7, 14, 21
Juin 4, 11*, 18, 25
02/10 - activités annulées pour cause de journées portes ouvertes Collège Saint Marc
12/03 - activités annulées pour cause de journées portes ouvertes Collège Saint Marc
11/06  - activités à l'extérieur pour cause de la kermesse annuelle Collège Saint Marc

EVENEMENTS ET FESTIVITES / IMPREZY I UROCZYSTOSCI
Date Samedi travaillés / Soboty pracujące
23/10/2021 Uroczyste pasowanie na przedszkolaka / Cérémonie d'accueil de nouveaux enfants
11/12/2021 Impreza Mikolajowa / La visite de Saint-Nicolas
05/02/2022 Impreza Karnawalowa / La fête de carnaval à l'école maternelle
09/03/2022 Jajeczko Wielkanocne / Pâques et ses traditions, la chasse aux oeufs
21/05/2022 Święto rodziny - Dzien mamy taty i dziecka  / La fête de la famille
25/06/2022 Zakończenie roku szkolnego / La cérémonie de fin d'année

URODZINY / ANNIVERSAIRES
W każdą ostatnia sobotę miesiąca świętujemy urodziny dzieci urodzonych w danym miesiącu. Drodzy Rodzice prosimy o przyniesienie ciasta urodzinowego i świeczek dla waszych maluchów.

Chaque dernier samedi du mois, nous fêtons ensemble en classe les anniversaires des enfants du mois en cours. Chers parents n'oubliez pas de préparer des gâteaux et des bougies.

 
 
VACANCES SCOLAIRES 2021-2022 ZONE A / FERIE I WAKACJE 2021-2022 ZONA A
Vacances de la Toussaint : Samedi 23 octobre 2021 Lundi 8 novembre 2021
Vacances de Noël : Samedi 18 décembre 2021 Lundi 3 janvier 2022
Vacances d’hiver : Samedi 12 février 2022 Lundi 28 février 2022
Vacances de printemps : Samedi 16 avril 2022 Lundi 2 mai 2022
Vacances d’été : Jeudi 7 juillet 2022

ecole maternelle polonaise lyon enfants

ecole maternelle polonaise ligne

ecole maternelle polonaise stopka 02

ecole maternelle polonaise ligne

 

Podaruj dziecku jezyk

cflp centre polonais lyon podaruj dziecku

Przedszkole Polskie w Lyonie wspiera akcje 'Podaruj dziecku jezyk ojczysty". Kampania skierowana dla rodziców dzieci polskiego pochodzenia wychowujących się poza granicami kraju.

Przedszkole Polskie Lyon

cflp lyon ecole maternelle

EMPL - Ecole Maternelle Polonaise de Lyon s'adresse à des parents qui désirent que leurs enfants puissent s’initier à la langue et à la culture polonaises.

CFLP Centre Polonais Lyon

cflp lyon centre formation polonais

CFLP - le Centre de Formation en Langue Polonaise à Lyon a pour but de faire découvrir la langue et la culture polonaise par le biais des cours de polonais et des activités culturelles et touristiques.

Office Polonais du Tourisme

cflp lyon office du tourisme polonais

Envie de visiter la Pologne? Bienvenue sur le portail Poland Travel, qui vous guidera à travers les plus beaux paysages polonais. Sélection des hôtels, des restaurants.

Fundacja Semper Polonia

cflp lyon semper polonia

Celem Fundacji SEMPER POLONIA jest pomoc środowiskom polonijnych, i tworzenie warunków do awansu społeczno zawodowego młodzieży polskiego pochodzenia w krajach jej zamieszkania.

Konsulat Polski w Lyonie

cflp lyon consulat polonais
79, rue Crillon 69458 Lyon
Tel.  (.00 33) 4 78 93 14 85
Fax(.00 33) 4 78 93 56 37

Enregistrer

Wspólnota Polska

cflp lyon wspolnota polska

Stowarzyszenie WSPOLNOTA POLSKA jest organizacją pozarządowa, której celem jest umacnianie więzi z Polską osób polskiego pochodzenia i Polaków zamieszkałych za granica .

Włącz Polskę ! - portal

cflp lyon wlacz polske
Włącz Polskę!" - otwarty, internetowy podręcznik dla Polonii i Polaków za granicą.

Polska - promocyjny

cflp lyon polska promocja

Polska | portail officiel de promotion de la République de Pologne | oficjalny portal promocyjny Rzeczypospolitej Polskiej

Certificat Polonais à Lyon

cflp lyon certificat polonais
Les certificats de connaissance de la langue polonaise sont délivrés par l'office polonais appelé Commission national de certification de la connaissance de la langue polonaise comme langue étrangère.

Your Poland - Portal

cflp lyon yourpoland

Centre d'information sur la citoyenneté polonaise pour les personnes d'ascendance polonaise et pour les étrangers cherchant à acquérir la nationalité polonaise.

ORPEG

cflp lyon ORPEG - Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG został powołany w 1973 r. na mocy zarządzenia ówczesnego Ministra Oświaty i Wychowania..