Vous avez des questions ?

+33 6 71 86 94 48

Calendrier annuel des activités / Roczny harmonogram zajęć

 

CALENDRIER 2020-2021 / KALENDARZ 2020-2021
Les activités proposées par l’Ecole Maternelle Polonaise se déroulent suivant le calendrier annuel ci-dessous. Les cours ont lieu le samedi matin de 09h15 à 12h00 à l’exception des vacances scolaires et des jours fériés (voir les dates des vacances). Dans certains cas, les cours peuvent être déplacés ailleurs ou bien se dérouler à l'extérieur.

Harmonogram zajęć w Przedszkolu Polskim w Lyonie jest przedstawiony poniżej. Zajęcia odbywają się w sobotę rano od 9:15 do 12:00  z wyjątkiem ferii i wakacji szkolnych oraz świąt (patrz daty wakacji). W niektórych przypadkach, zajęcia mogą być przeniesione lub odbywac sie w terenie.
CALENDRIER - ECOLE MATERNELLE POLONAISE DE LYON / KALENDARZ - PRZEDSZKOLE POLSKIE W LYONIE
Mois Samedi travaillés / Soboty pracujące
Septembre 19, 26
Octobre 3*, 10, 17
Novembre 7, 14, 21, 28
Décembre 5, 12, 19
Janvier 9, 16, 23, 30
Février 6, 27
Mars 6, 13, 20, 27
Avril *
Mai 8, 22, 29
Juin , 12, 19, 26
03/10 - activités annulées pour cause de journées portes ouvertes Collège Saint Marc
10/04 - activités à confirmer, vacances scolaires
*  - activités à l'extérieur pour cause de la kermesse annuelle Collège Saint Marc

EVENEMENTS ET FESTIVITES / IMPREZY I UROCZYSTOSCI
Date Samedi travaillés / Soboty pracujące
17/10/2020 Uroczyste pasowanie na przedszkolaka / Céremonie d'accueil de nouveaux enfants
19/12/2020 Impreza Mikolajkowa / La visite de Saint-Nicolas
27/02/2021 Impreza Karnawalowa / La fête de carnaval à l'école maternelle
27/03/2021 Jajeczko Wielkanocne / Pâques et ses traditions
29/05/2021 Święto rodziny - Dzien mamy taty i dziecka  / La fête de la famille
26/06/2021 Zakończenie roku szkolnego / La céremonie de fin d'année

URODZINY / ANNIVERSAIRES
W każdą ostatnia sobotę miesiąca świętujemy urodziny dzieci urodzonych w danym miesiącu. Drodzy Rodzice prosimy o przyniesienie ciasta urodzinowego i świeczek dla waszych maluchów.

Chaque dernier samedi du mois, nous fêtons ensemble en classe les anniversaires des enfants du mois en cours. Chers parents n'oubliez pas de préparer des gâteaux et des bougies.

 
 
VACANCES SCOLAIRES 2020-2021 ZONE A / FERIE I WAKACJE 2020-2021 ZONA A
Vacances de la Toussaint : samedi 17/10/2020 au lundi  2/11/2020
Vacances de Noël : samedi 19/12/2019 au lundi 4/01/2021
Vacances d’hiver : samedi 6/02/2021 au lundi 22/02/2021
Vacances de printemps : samedi 10/04/2021 au lundi 26/04/2021
Vacances d’été : samedi  06/07/2021

ecole maternelle polonaise lyon enfants

ecole maternelle polonaise ligne

ecole maternelle polonaise stopka 02

ecole maternelle polonaise ligne

 

Podaruj dziecku jezyk

cflp centre polonais lyon podaruj dziecku

Przedszkole Polskie w Lyonie wspiera akcje 'Podaruj dziecku jezyk ojczysty". Kampania skierowana dla rodziców dzieci polskiego pochodzenia wychowujących się poza granicami kraju.

Przedszkole Polskie Lyon

cflp lyon ecole maternelle

EMPL - Ecole Maternelle Polonaise de Lyon s'adresse à des parents qui désirent que leurs enfants puissent s’initier à la langue et à la culture polonaises.

CFLP Centre Polonais Lyon

cflp lyon centre formation polonais

CFLP - le Centre de Formation en Langue Polonaise à Lyon a pour but de faire découvrir la langue et la culture polonaise par le biais des cours de polonais et des activités culturelles et touristiques.

Office Polonais du Tourisme

cflp lyon office du tourisme polonais

Envie de visiter la Pologne? Bienvenue sur le portail Poland Travel, qui vous guidera à travers les plus beaux paysages polonais. Sélection des hôtels, des restaurants.

Fundacja Semper Polonia

cflp lyon semper polonia

Celem Fundacji SEMPER POLONIA jest pomoc środowiskom polonijnych, i tworzenie warunków do awansu społeczno zawodowego młodzieży polskiego pochodzenia w krajach jej zamieszkania.

Konsulat Polski w Lyonie

cflp lyon consulat polonais
79, rue Crillon 69458 Lyon
Tel.  (.00 33) 4 78 93 14 85
Fax(.00 33) 4 78 93 56 37

Enregistrer

Wspólnota Polska

cflp lyon wspolnota polska

Stowarzyszenie WSPOLNOTA POLSKA jest organizacją pozarządowa, której celem jest umacnianie więzi z Polską osób polskiego pochodzenia i Polaków zamieszkałych za granica .

Włącz Polskę ! - portal

cflp lyon wlacz polske
Włącz Polskę!" - otwarty, internetowy podręcznik dla Polonii i Polaków za granicą.

Polska - promocyjny

cflp lyon polska promocja

Polska | portail officiel de promotion de la République de Pologne | oficjalny portal promocyjny Rzeczypospolitej Polskiej

Certificat Polonais à Lyon

cflp lyon certificat polonais
Les certificats de connaissance de la langue polonaise sont délivrés par l'office polonais appelé Commission national de certification de la connaissance de la langue polonaise comme langue étrangère.

Your Poland - Portal

cflp lyon yourpoland

Centre d'information sur la citoyenneté polonaise pour les personnes d'ascendance polonaise et pour les étrangers cherchant à acquérir la nationalité polonaise.

ORPEG

cflp lyon ORPEG - Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG został powołany w 1973 r. na mocy zarządzenia ówczesnego Ministra Oświaty i Wychowania..