Kontakt telefoniczny:

+33 6 71 86 94 48

 

Współpraca z Przedszkolami

Współpraca z innymi placówkami i organizacjami, udział w projektach

ecole maternelle polonaise wspolpracaPrzedszkole Polskie w Lyonie jest otwarte na współpracę z innymi placówkami oraz udział w projektach miedzynarodowych. Jednak z uwagi na swój charakter przedszkola sobotniego nie jesteśmy w stanie angażować się w oferty np. wymiany uczniów między szkołami, obozów i koloni letnich itp.

Chętnie podejmujemy się wymiany listów, informacji czy doświadczeń z innymi przedszkolami w Polsce lub polonijnymi, jeśli się znajdą chętni do współpracy w naszym gronie, niestety z powodu ilości obowiązków dyrekcji i nauczycieli oraz pracy w jednym dniu w tygodniu, nie jesteśmy w stanie angażować się we wszystkie propozycje.

Cele projektu:  Celem projektu jest rozwijanie w dzieciach zdolności poznawania kultur, akceptowania ich i respektowania różnic. Dzieci dzięki możliwości rozbudzenia swojego zainteresowania życiem ludzi w innym kraju, uczą się tolerancji i poszanowania dla odmienności kulturowej. W ramach podjętych wspólnych działań realizowany jest projekt, którego celem między innymi jest identyfikacja dzieci z rodziną i Europą, wzbudzanie szacunku wobec innych, poznanie kultury i tradycji kraju partnerskiego, kreowanie przyjacielskich stosunków z obywatelami innych krajów, pobudzanie zainteresowania życiem rówieśników z krajów europejskich, uczenie tolerancji w stosunku do innych kultur.

Dzięki współpracy w ramach projektu dzieci zdobędą informacje o tradycjach związanych np. ze Świętami  w krajach partnerskich. Ponadto realizacja projektu pozwoli rozwinąć w dzieciach zdolności artystyczne poprzez działalność plastyczną.

ecole maternelle polonaise ligne

ecole maternelle polonaise stopka 02

ecole maternelle polonaise ligne

 

Podaruj dziecku jezyk

cflp centre polonais lyon podaruj dziecku

Przedszkole Polskie w Lyonie wspiera akcje 'Podaruj dziecku jezyk ojczysty". Kampania skierowana dla rodziców dzieci polskiego pochodzenia wychowujących się poza granicami kraju.

Przedszkole Polskie Lyon

cflp lyon ecole maternelle

EMPL - Ecole Maternelle Polonaise de Lyon s'adresse à des parents qui désirent que leurs enfants puissent s’initier à la langue et à la culture polonaises.

CFLP Centre Polonais Lyon

cflp lyon centre formation polonais

CFLP - le Centre de Formation en Langue Polonaise à Lyon a pour but de faire découvrir la langue et la culture polonaise par le biais des cours de polonais et des activités culturelles et touristiques.

Office Polonais du Tourisme

cflp lyon office du tourisme polonais

Envie de visiter la Pologne? Bienvenue sur le portail Poland Travel, qui vous guidera à travers les plus beaux paysages polonais. Sélection des hôtels, des restaurants.

Fundacja Semper Polonia

cflp lyon semper polonia

Celem Fundacji SEMPER POLONIA jest pomoc środowiskom polonijnych, i tworzenie warunków do awansu społeczno zawodowego młodzieży polskiego pochodzenia w krajach jej zamieszkania.

Konsulat Polski w Lyonie

cflp lyon consulat polonais
79, rue Crillon 69458 Lyon
Tel.  (.00 33) 4 78 93 14 85
Fax(.00 33) 4 78 93 56 37

Enregistrer

Wspólnota Polska

cflp lyon wspolnota polska

Stowarzyszenie WSPOLNOTA POLSKA jest organizacją pozarządowa, której celem jest umacnianie więzi z Polską osób polskiego pochodzenia i Polaków zamieszkałych za granica .

Włącz Polskę ! - portal

cflp lyon wlacz polske
Włącz Polskę!" - otwarty, internetowy podręcznik dla Polonii i Polaków za granicą.

Polska - promocyjny

cflp lyon polska promocja

Polska | portail officiel de promotion de la République de Pologne | oficjalny portal promocyjny Rzeczypospolitej Polskiej

Certificat Polonais à Lyon

cflp lyon certificat polonais
Les certificats de connaissance de la langue polonaise sont délivrés par l'office polonais appelé Commission national de certification de la connaissance de la langue polonaise comme langue étrangère.

Your Poland - Portal

cflp lyon yourpoland

Centre d'information sur la citoyenneté polonaise pour les personnes d'ascendance polonaise et pour les étrangers cherchant à acquérir la nationalité polonaise.

ORPEG

cflp lyon ORPEG - Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG został powołany w 1973 r. na mocy zarządzenia ówczesnego Ministra Oświaty i Wychowania..